Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Maatschap Postkantoor Goor is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

© 2021 Maatschap Postkantoor Goor

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Maatschap Postkantoor Goor. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maatschap Postkantoor Goor. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@depostgoor.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Maatschap Postkantoor Goor  geen controle heeft. Maatschap Postkantoor Goor draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.