Op maandag 13 september vond de informatiebijeenkomst plaats over de plannen om het voormalig postkantoor in Goor te transformeren tot een appartementencomplex, genaamd ‘De Post’.
In het voormalig postkantoor gingen afgevaardigden van de ontwikkelaar in gesprek met zo’n 20 omwonenden. De meningen over de transformatie van het pand waren overwegend positief, met enkele kritische noten.

Presentatie
Lucas Haafkes verzorgde namens Maatschap Postkantoor Goor de aftrap voor deze avond. Hij lichtte de voorgeschiedenis van het project toe en gaf een doorkijk naar de huidige plannen. De omwonenden kregen hierna de kans om alvast een paar algemene vragen te stellen.

Meedenken over invulling
Vervolgens werd de avond voortgezet aan verschillende praattafels, waar een nadere toelichting op het project werd gegeven en met de omwonenden in gesprek werd gegaan over mogelijke optimalisaties van het plan. Het ging daarbij onder meer over de groenafwerking rondom het complex en de mogelijke invulling van de commerciële ruimte op de begane grond. Er kwamen leuke ideeën naar voren, waaronder de inpassing van kunst en de toevoeging van groen. Alle geopperde ideeën worden serieus in overweging genomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Oplossingen
Aan de praattafels was er ook ruimte om eventuele zorgen rondom de transformatie te delen. Deze gingen met name over geluidoverlast, het wegnemen van uitzicht en de toename van parkeerdruk. Ook hiervoor proberen we een passende oplossing te vinden bij de nadere planuitwerking.