Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via de geboden diensten op de website van Maatschap Postkantoor Goor (kvk 83895604), worden persoonsgegevens verwerkt. Voor Maatschap Postkantoor Goor is een zorgvuldige omgang met de privacy en persoonsgegevens van belangstellenden erg belangrijk. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest recente wijziging dateert van 21 september 2021.

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze website, laat u gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens waarbij duidelijk is dat ze aan Maatschap Postkantoor Goor worden verstrekt om te verwerken. De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen. Gegevens die wij verzamelen van websitebezoekers: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, akkoord (opt-in) voor nieuwsbrief, surfgedrag, IP-adres en browsergegevens aan ons verstuurd. Deze informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van Maatschap Postkantoor Goor die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als belangstellende bent u verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens. U kunt uw gegevens wijzigen door deze te sturen via e-mail.

Doel van verwerkingen

De gegevens die wij ontvangen mogen door ons worden verwerkt op basis van het kunnen uitvoeren van de geboden dienst(en). Maatschap Postkantoor Goor gebruikt deze gegevens ook om u te informeren over diensten, nieuws en artikelen, te kunnen helpen met supportvragen, en voor het analyseren en verbeteren van de website en diensten. Maatschap Postkantoor Goor probeert rekening te houden met uw voorkeuren, ook vragen wij uw toestemming waar dit noodzakelijk is.

Doorgeven van gegevens

Maatschap Postkantoor Goor zal nooit uw gegevens aan derden verkopen of ter inzage aanbieden. We kunnen wel op last van justitiële vordering, conform wettelijke verplichtingen, deze gegevens verstrekken. Indien u een dienst of product afneemt bij Maatschap Postkantoor Goor, kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een partner van Maatschap Postkantoor Goor, bijvoorbeeld uw adresgegevens aan een drukkerij voor het rechtstreeks afleveren van (gedrukt) materiaal, eigendomsgegevens aan een domeinregister voor een domeinnaam, contactgegevens aan een aanbieder voor webapplicatie(s) of (e-mail-)marketingapplicatie(s). In deze gevallen zijn deze partners niet gerechtigd om deze gegevens te gebruiken voor enig ander doel.

Cookies

Maatschap Postkantoor Goor gebruikt cookies om het gebruik op de website depostgoor.nl te analyseren, zodat wij, Maatschap Postkantoor Goor, de navigatie, informatie of functionaliteiten kunnen verbeteren of aanpassen. Een cookie is een klein bestand dat wordt meegestuurd met een pagina van onze website en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Daarmee kunnen wij onder andere de opvraging van pagina’s combineren en het gedrag van websitegebruikers analyseren. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gedrag te analyseren.
Wij hebben met Google afspraken gemaakt over het gebruik van cookies. De informatie die Google verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt niet meegegeven. Echter hebben we geen volledige controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met uw gegevens omgaat, zie hiervoor de privacyverklaring van Google. Het gebruik van deze cookies kunt u weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Log-bestanden van de webserver

De server van Maatschap Postkantoor Goor houdt logbestanden bij. Maatschap Postkantoor Goor gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen, het voorkomen en signaleren van misbruik, en als indicatie voor de gebruikte netwerkcapaciteit. De logbestanden slaan uw IP-adres op, de bezochte pagina en uw browsergegevens die u stuurt. Deze gegevens worden na een maand automatisch verwijderd. De logbestanden bevatten geen gegevens die u invult op formulieren. Deze informatie is alleen beschikbaar voor een medewerker van Maatschap Postkantoor Goor en de Nederlandse dienstverlener van de webserver.

Firewall

Op onze website hebben wij een firewall geactiveerd die voorkomt dat bekende en onbekende lekken in de software kunnen leiden tot schade, en die voorkomt dat onrechtmatig toegang verkregen kan worden door meerdere inlogcombinaties te proberen. Deze firewall registreert uw IP-adres en de aanvraag die u doet, waarbij deze informatie één dag bewaard wordt. Bij misbruik kan deze informatie een tijdelijke blokkade geven op uw IP-adres. Wij hebben ook de mogelijkheid om deze tijdelijke blokkade handmatig om te zetten in een permanente blokkade, hierbij blijft up IP-adres bewaard zolang wij dat nodig achtten. Bij veelvuldig misbruik wordt uw IP-adres doorgegeven aan een tijdelijke blacklist, waardoor u mogelijk andere websites met dezelfde firewall niet kunt bezoeken.

E-mail

Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. Indien u geen behoefte heeft aan onze (geautomatiseerde) e-mails, kunt u zich uitschrijven. Uw gegevens worden dan verwijderd en alleen uw e-mailadres komt op een aparte uitschrijf-lijst om te voorkomen dat u een nieuwe e-mail van ons krijgt in de toekomst. U behoudt het recht om volledig verwijderd te worden, neem daarvoor contact met ons op.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigen, inzien en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft de volgende privacyrechten:

Informatie en inzage

U hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken.

Rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te wijzigen of zelfs te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid

U hebt het recht om ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat we sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

Beperking

Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)

Het recht van bezwaar houdt in dat je bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw expliciete toestemming, (2) de noodzakelijkheid ervan ten aanzien van de uitvoering van een overeenkomst met u (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. U kunt de verdere ontvangst van (marketing-) e-mails van Maatschap Postkantoor Goor voorkomen door de te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die u van ons ontvangt. Uw gegevens worden vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden gebruikt. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, dan staken wij de verwerking van je gegevens.

Overdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Verzoek tot uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een maand uw verzoek beantwoorden. Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs op een veilige manier mee te zenden. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Vragen en contact

Als u vragen hebt over onze privacyverklaring of uw gegevens wilt wijzigen, verwijderen of inzien, kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens:
Maatschap Postkantoor Goor
info@depostgoor.nl